loader image

LEGAL

Termeni și condiții

Introducere

TERMENI ȘI CONDIȚII” AMR ELEKTRO CARGO

Bun venit la AMR Elektro. Acești Termeni și Condiții de Utilizare („Termenii”) guvernează utilizarea site-ului nostru web și serviciile furnizate prin intermediul site-ului nostru („Serviciul”).
Prezentul document intitulat
„Termeni și Condiții” constituie acordul legal încheiat între dumneavoastră în calitate de Client/Utilizator și/sau Vizitator și AMR Elektro privind accesarea și utilizarea Site-ului, comanda de produse și/sau servicii și folosirea tuturor serviciilor și facilităților oferite de noi. Prin accesarea și vizitarea Site-ului, cu citirea în prealabil a secțiunii „Termeni și Condiții”, dar și prin plasarea unei Comenzi, se consideră că sunteți de acord cu „Termenii și Condițiile” expuse prin prezenta.

Vă solicităm să citiți totodată secțiunea „Politică de confidențialitate” și „Politici de cookie-uri” înainte de a naviga pe site sau de a plasa o comandă.
În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și politicile indicate mai sus, vă rugăm să sistați imediat accesarea și utilizarea Site-ului.

Termeni:
Vânzător – AMR Elektro Cargo SRL
Societatea – AMR Elektro Cargo SRL
Client/Utilizator/Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică care navighează pe Site, își face cont
pe Site și/sau achiziționează unul mai mai multe produse și/sau servicii din cele oferite de către noi.

Vizitator – orice persoană fizică care, în nume propriu sau în reprezentare accesează și navighează pe Site.

Site – magazinul online AMR Elektro găzduit de www.amrelektro.ro și toate domeniile sau subdomeniile acestuia.

Coșul de cumpărături – secțiunea privind plasarea produselor și/sau serviciilor oferite de noi și pe care Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul dorește să le achiziționeze.

Produse și/sau Servicii – orice produs sau serviciu ofertat pe Site care vor fi furnizate de către Vânzător ca urmare a încheierii contractului cu Clientul cumpărător.

Comanda – contractul încheiat între Client/Cumpărător și Vânzător prin care Clientul/Cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa unul sau mai multe produse și/sau servicii din cele listate pe Site.

Preț – contravaloarea produsului și/sau a serviciului pretinsă de către Vânzător/Societate, Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului și care este evidențiat pentru fiecare produs/serviciu în parte.

1. Utilizarea Serviciului:

Serviciul este furnizat exclusiv pentru utilizarea dumneavoastră personală, non-comercială. Prin accesarea, vizitarea și/sau plasarea unei comenzi pe Site, vă obligați să respectați regulile imperative stabilite prin „Termeni și Condiții”, respectiv: Site-ul va fi folosit în mod exclusiv pentru efectuarea unor comenzi legitime sau doar pentru informare; informațiile furnizate de către dumneavoastră vor fi reale, exacte, complete, iar orice informație sau comandă falsă sau cu intenții frauduloase ne va da dreptul de a anula comanda și de a aduce la cunoștința autorităților competente în vederea realizării cercetărilor necesare pentru acoperirea tuturor prejudiciilor astfel cauzate; veți respecta prevederile privind dreptul de proprietate intelectuală mai jos descrise. În caz de nerespectare a prevederilor și a regulamentului prevăzut prin prezentele „Termeni și Condiții” sau dacă va exista suspiciunea rezonabilă că se încearcă fraudarea politicilor Site-ului sau a noastră, ne rezervăm dreptul de a limita sau chiar bloca accesul Clientului/Utilizatorului/Vizitatorului, de a anula comenzile frauduloase și de a sesiza organele și/sau autoritățile competente în vederea realizării cercetărilor necesare și atragerii răspunderii civile, administrative și/sau penale a persoanelor vinovate și în vederea recuperării tuturor prejudiciilor cauzate, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Pentru claritate, este interzisă orice utilizare abuzivă a Site-ului și orice acțiune sau inacțiune contrară legii, a bunei-credințe și/sau a politicilor Site-ului.

2. Cine suntem noi?

Site-ul aparține societății AMR Elektro Cargo S.R.L., societate română, cu sediul social în România, sat Sînmartin, com. Sînmartin, jud. Bihor, având totodată un sediu secundar în com. Hidișelu de Jos, jud. Bihor. Suntem o societate nou înființată, fiind înregistrați la ORC sub nr. J5/1000/12.04.2023, având CUI 47989821. Cu toate că suntem o societate nou înființată, avem experiență în domeniu, activând atât în România, cât și în străinătate.

Societatea are ca obiect de activitate comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare – electrice, iar scopul urmărit este acela de a creea o lume în care transportul este de durată, eficient și accesibil totodată tuturor.

Credem că viitorul stă în transportul cu mijloace de transport electrice, având intenția de a ne afla în vârful acestei revoluții. Astfel, strategia noastră este aceea de a livra vehicule electrice de dimensiuni mici, dar de o înaltă calitate. Prin calitate nu ne referim doar la asigurarea unui transport optim, eficient și accesibil, ci și la vehicule cu un design inovator, tehnologie de ultimă oră, asigurându-vă totodată de o colaborare excelentă.

Societatea are o adevărată echipă și are o serie de colaborări pentru a asigura condițiile mai sus prezentate, punând la dispoziția clienților totodată servicii de livrare și asistență pentru utilizare.

Date de contact

3. Conținutul utilizatorului

Puteți trimite conținut la Serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la, recenzii ale produselor, comentarii și alte materiale (împreună, „Conținutul Utilizatorului”). Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul Utilizatorului și consecințele postării sau publicării acestuia. Prin trimiterea Conținutului Utilizatorului la Serviciu, ne acordați o licență neexclusivă, transferabilă, sublicențială, fără taxe, la nivel mondial, de a utiliza, copia, modifica, crea opere derivate, de a distribui, afișa public, efectua public și exploata în orice alt mod Conținutul Utilizatorului în toate formatele și canalele de distribuție cunoscute acum sau dezvoltate în viitor (inclusiv în legătură cu Serviciul și afacerile noastre pe site-uri și servicii terțe), fără notificare ulterioară sau consimțământ din partea dvs. și fără cerința de plată către dvs. sau orice altă persoană sau entitate.

Ne rezervăm dreptul de a fotografia produsele achiziționate de către Client/Cumpărător, de a face publicații pe Site, iar Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul odată cu acceptarea prezentelor prevederi, își exprimă totodată consimțământul neechivoc privind dreptul nostru de a publica fotografiile, înregistrările video și orice alte materiale realizate cu produsele achiziționate de către aceștia. Toate acestea se realizează cu scopul de a promova Site-ul, produsele și de a aduce la cunoștința publicului calitatea acestora, buna colaborare pe care o avem cu clienții noștri și pentru a aduce îmbunătățiri atât produselor/serviciilor oferite, cât și site-ului și a colaborării cu clienții noștri pentru viitor.

4. Comenzile online
Comenzile se pot realiza online, prin intermediul Site-ului prin utilizarea corespunzătoare și conform

„Termenilor și Condițiilor” acceptate de către dumneavoastră. Odată plasată comanda și confirmată plata, respectiv comanda, se consideră ca fiind încheiat contractul între părți. O comandă neconfirmată nu are putere de contract între părți și nu obligă în niciun fel Societatea. Cumpărătorul va deveni proprietar odată cu confirmarea plății și livrarea produsului conform comenzii acceptată.

O comandă poate include un singur sau mai multe produse și/sau servicii. Comanda poate fi realizată de orice persoană fizică și/sau juridică. Clientul/Utilizatorul poate face comanda prin plasarea produsului/serviciului în Coșul de cumpărături. Simpla plasare a produsului în Coșul de cumpărături nu reprezintă o rezervare a acestuia și nici nu obligă în vreun fel Societatea/Vânzătorul. Comanda se consideră ca fiind finalizată prin efectuarea plății în modalitățile prevăzute pe Site și intrarea sumei în contul Societății, cu confirmarea acesteia din partea Vânzătorului. Odată adăugat un produs/serviciu în Coșul de cumpărături, comanda se va putea realiza în limita stocului disponibil. Disponibilitatea produsului va fi afișată de către Vânzător pe Site. De asemenea, odată plasat produsul/serviciul în Coșul de cumpărături, Clientul/Utilizatorul își exprimă consimțământul de a primi notificări, oferte și orice alte informații pe adresa de e-mail ce ne-a fost furnizată. La un interval de timp rezonabil și ulterior emiterii unor notificări de către noi, Clientului/Utilizatorului, Coșul de cumpărături va fi golit de către subscrisa, fără un acord prealabil exprimat din partea Clientului/Utilizatorului.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul își exprimă consimțământul că toate datele furnizate sunt conforme cu realitatea, corecte și complete, fiind singurul responsabil față de orice prejudiciu

cauzat față de sine, Vânzătorului și/sau unor terțe persoane prin furnizarea unor date incomplete și/sau incorecte.

Accesul privind efectuarea unei comenzi este asigurat fiecărui Client/Utilizator, însă societatea își rezervă dreptul de a restricționa accesul unor Clienți/Utilizatori în situația în care există suspiciuni rezonabile privind comiterea unor acțiuni și/sau inacțiuni prejudiciabile Societății sau privind comiterea unor fraude Societății și/sau unor terți. În atare situație, Clientul/Utilizatorul poate solicita informații suplimentare privind motivul restricționării accesului prin contactarea Societății la datele indicate în secțiunea „Contact” de pe Site.

Vânzătorul poate anula comanda pentru următoarele motive: datele furnizate sunt contrare adevărului, incomplete și/sau incorecte, instituția bancară unde cumpărătorul are deschis contul și/sau care a emis cardul cu care se dorește realizarea plății refuză plata, se constată probleme privind livrarea produsului în termenii și condițiile asumate, Cumpărătorul nu respectă prevederile privind procedura de comandă și finalizare comandă, Cumpărătorul nu respectă prevederile asumate în caz de încheiere a unui contract privind plata în rate cu sprijinul TBI Bank S.A..

Modalitățile de plată și livrare se vor realiza în conformitate cu prevederile stabilite pe Site și în conformitate cu prevederile secțiunii „Prețul produsului. Facturare. Plată.

5. Prețul produsului. Facturare. Plata
Tarifele produselor și/sau serviciilor oferite de Societate sunt exprimate în Lei și includ TVA. În cazul plăților efectuate online, Vânzătorul nu este și nici nu poate fi considerat responsabil pentru niciun alt cost suplimentar, incluzând și fără a ne limita la comisioane de conversie de tip valutar practicate de către instituțiile bancare emitente ale cardurilor folosite de Cumpărător/Utilizator la efectuarea plăților. Cumpărătorul/Utilizatorul va suporta și își asumă suportarea tuturor acestor costuri adiacente.

Tarifele produselor și/sau serviciilor nu includ costul privind livrarea acestora, decât în situația în care mențiunea este făcută expres, în scris, la stabilirea costului final al comenzii sau în situația în care acest cost se oferă ca bonus, fiind specificat acest aspect în mod expres pe Site anterior plasării și confirmării comenzii.

Prețul produsului/serviciului comandat este cel afișat pe Site la data efectuării și confirmării comenzii, iar modalitatea de plată se va alege dintre cele expuse ca fiind disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

Procedura de achiziție poate să se realizeze astfel: – prin comandă directă cu plată integrală – prin plasarea comenzii de către Client, emiterea facturii aferentă de către Vânzător. Odată achitată factura, alimentarea contului Vânzătorului și confirmarea directă a comenzii de către Client, se va proceda la livrarea serviciului/produsului comandat. Livrarea se va realiza în termen de cel mult 14 zile de la data confirmării finale a comenzii. – prin metoda de plată în rate – prin accesarea ofertelor puse la dispoziție de către finanțatorul TBI Bank S.A (de introdus link spre pagina TBI). În această situație, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va avea obligația de a citi și de a respecta totodată și ”Termenii și condițiile”/„Politică de confidențialitate”/„Politică Cookie” și toate celelalte prev. stabilite de către finanțator, relația dintre aceștia fiind una directă, Societatea neavând calitate în contractul încheiat între aceștia. Pentru a plasa comanda cu această metodă de plată, Clientul va alege metoda de plată ca urmare a pașilor prevăzuți pentru plasarea unei comenzi și efectuarea plății.

Factura va fi emisă de către Vânzător pe baza informațiilor furnizate de către Client/Utilizator/Cumpărător, iar odată cu expedierea coletului se va comunica factura și toate celelalte documente prevăzute de lege pentru colet și produsele/serviciile comandate. La solicitarea clientului, factura poate să fie emisă și comunicată și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță precum e-mail.

6. Disponibilitatea produselor
Produsele sunt disponibile în limita stocului. Disponibilitatea produselor se afișează pe Site, însă, cu

toate acestea, nu garantăm pentru disponibilitatea produselor afișate, Clientul/Utilizatorul fiind informat corect cu privire la disponibilitatea produsului/serviciului anterior confirmării comenzii.

Nu garantăm că produsele/serviciile ce au fost disponibile pe Site vor fi disponibile în viitor. Cu toate că se va realiza actualizarea Site-ului și a produselor/serviciilor disponibile, nu garantăm și nu ne obligăm în niciun fel de actualizarea corespunzătoare întrucât acestea depind de aspecte străine de Societate/Vânzător. Toate comenzile însă, vor depinde de limita stocului produselor/serviciilor.

Cu toate acestea, în situația în care dumneavoastră ați plasat o comandă, iar aceasta a fost confirmată, însă produsul nu mai este disponibil, vă vom încunoștința cu privire la indisponibilitatea produsului, vom recomanda produse/servicii similare sau se va restitui suma achitată în cel mai scurt timp posibil.

7. Proprietate intelectuală
Întreg conținutul Site-ului este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Toate

informațiile, conținutul, produsele, serviciile, materialele, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, sigle, pictograme, imagini, clipuri video, compilații de date și software sunt proprietatea AMR Elektro, a afiliaților săi, partenerilor sau licențiatorilor și sunt protejate de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor. Este interzisă orice redistribuire, utilizare, comercializare, schimbare, transmitere, publicare și/sau reproducere a acestora fără acordul prealabil și scris al AMR Elektro, a afiliaților săi, partenerilor sau licențiatorilor.

Site-ul este protejat de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar orice încălcare a „Termenilor și Condițiilor” și/sau încălcare a legii ne dă dreptul de a sesiza autoritățile și/sau organele competente în vederea stopării acestor acțiuni ilegale, în vederea atragerii răspunderii persoanelor vinovate și acoperirii tuturor prejudiciilor astfel cauzate.

Informațiile, produsele, publicațiile cuprinse în acest Site pot fi modificate în orice moment și fără a fi necesară o altă informare prealabilă de către subscrisa Societate AMR Elektro.

8. Răspunderea

AMR Elektro nu va fi răspunzător privind utilizarea Site-ului, respectiv a unor posibile utilizări anevoioase sau de întreruperi în funcționarea acestuia.

În niciun caz AMR Elektro nu va fi răspunzător pentru orice daună directă și/sau indirectă, incidentală, specială rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și/sau a Serviciilor oferite de noi, indiferent dacă ar fi rezultate din încălcarea contractului, a delictului (inclusiv cea mai ușoară culpă – neglijență) sau din orice altă cauză, acțiune sau inacțiune.

AMR Elektro nu este și nu va fi răspunzător pentru orice daună directă și/sau indirectă care decurge din utilizarea, accesarea sau navigarea de către dumneavoastră pe Site și nici pentru încărcarea de materiale, reclame, texte, imagini, înregistrări audio și/sau video sau orice alte date și/sau informatii, inclusiv în ceea ce privește posibili viruși care ar putea afecta Clientul/Utilizatorul/Vizitatorul sau orice altă parte terță.

AMR Elektro declară că toate informațiile ce reprezintă conținutul Site-ului sunt cu titlu informativ și nu constituie o ofertă directă de a contracta în lipsa demarării procedurii de achiziție potrivit termenilor și condițiilor privind comanda – facturarea – plata și livrarea.

AMR Elektro nu este și nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune suferite de către Client/Utilizator/Vizitator sau orice altă terță persoană ca urmare a îndeplinirii de către distribuitor a obligațiilor asumate și finalizate conform comenzii și/sau care rezultă din utilizarea serviciilor/bunurilor după momentul livrării și/sau pentru pierderea bunurilor achiziționate.

9. Cazul fortuit și Forța majoră
Cazul fortuit este acel eveniment imprevizibil și inevitabil de către cel chemat să răspundă dacă acel eveniment nu ar fi avut loc.

Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
În caz de forță majoră sau caz fortuit, Societatea nu va răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor
asumate și nici pentru orice fel de întârzieri în livrarea produsului și/sau serviciului.

10. Clauze finale
Pentru a beneficia de serviciile noastre, trebuie să acceptați în integralitate și neechivoc prezentele

prevederi din „Termeni și Condiții”. În cazul în care nu acceptați prevederile mai sus expuse, vă solicităm să sistați accesarea Site-ului de urgență.

Prezentele prevederi cuprinse în secțiunea „Termeni și Condiții” și acceptarea acestora reprezintă acordul încheiat între Societate și dumneavoastră și ține locul oricărui acord anterior scris și/sau verbal dintre noi și dumneavoastră. Totodată, acest acord reprezintă în concret contractul încheiat între noi și dumneavoastră, are caracter obligatoriu și are putere de lege între părți.

Este interzisă orice cesionare, transferare, grevare sau orice alt tip de înstrăinare de către dumneavoastră a prezentului contract și a oricăror drepturi și/sau obligații ce decurg din acesta.

Prezentul contract este guvernat de legea română, iar orice litigiu intervenit între părți va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă părțile nu pot ajunge la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești competente de la sediul Societății AMR Elektro Cargo SRL.

  Politici de Cookie-uri

  Potrivit Regulamentului (EU) 2016/679, „Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. ”

  În conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) 2016/679, Legea 504/2006 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a legilor conexe, Societatea are obligația de a utiliza și administra în condițiile legii, în condiții de siguranță și doar în scopurile prevăzute, datele personale pe care dumneavoastră în calitate de Client/Utilizator ni le furnizați.

  Această Politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile dvs. personale atunci când interacționați cu site-ul nostru web (https://www.amrelektro.ro) și achiziționați produsele noastre. Prin utilizarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale conform descrierii din această politică și în conformitate cu prevederile legale în materie.

  Societatea AMR Elektro Cargo SRL este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului/Utilizatorului/Vizitatorului și controlează prelucrarea datelor acestuia pe paginile de internet ale site-ului www.amrelektro.ro.

  Odată cu accesarea, vizitarea și/sau utilizarea Site-ului, inclusiv, dar fără a ne limita, prin înregistrarea pe Site, plasarea unei comenzi, ș.a.m.d., vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal astfel cum este descris în prezenta Politică de Confidențialitate.

  Totodată, prin accesarea, vizitarea și/sau utilizarea Site-ului în orice formă și prin orice modalitate, declarați pe proprie răspundere că toate datele și informațiile comunicate cu noi sunt conforme cu adevărul, sunt complete și corecte. În cazul în care datele pe care ni le furnizați nu vă aparțin, ci le furnizați în numele unei terțe persoane, declarați pe proprie răspundere că ați obținut acordul prealabil scris al persoanei cu privire la care furnizați informațiile și că furnizați aceste date în conformitate cu prevederile legale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și a legilor conexe.

  În ceea ce privește informațiile colectate de către noi prin modulul cookie sau alte tehnologii similare, vă exprimați acordul în vederea utilizării și prelucrării acestor date în conformitate cu prevederile legale și prevederile descrise detaliat la secțiunea Politici de cookie-uri. Pentru informații suplimentare privind aceste module, vă recomandăm să accesați și să lecturați aceste Politici de cookie.

  Societatea își rezervă dreptul de a modifica și actualiza periodic Politica de Confidențialitate, cu scopul de a reflecta orice modificare adusă modului în care prelucrăm datele cu caracter personal pentru a fi în concordanță cu prevederile legale aplicabile în materie. În caz de modificare, vom afișa pe Site versiunea modificată și/sau actualizată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care dumneavoastră aveți obligația de a verifica periodic cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate.

  Ce informații colectăm?

  Putem colecta și procesa următoarele informații despre dvs.:

  Societatea colectează date cu caracter personal necesare asigurării unei colaborări transparente și în conformitate cu legea. Astfel, Societatea va colecta informații personale, cum ar fi, dar fără a ne limita la numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și detalii de plată, istoricul comenzilor, produsele/serviciile ce se află în coșul de cumpărături, etc, atunci când faceți o achiziție, vă înscrieți la newsletter-ul nostru sau creați un cont pe site-ul nostru web. Orice refuz de a furniza aceste date va avea ca și consecință imposibilitatea furnizării informațiilor necesare încheierii unui contract cu Societatea, înregistrarea pe Site, procesarea comenzilor, ș.a.m.d..

  Dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, cu acceptarea prealabilă a consecințelor refuzului în cazul în care acest refuz duce la imposibilitatea încheierii unui contract valabil cu Societatea. De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor în conformitate și în limitele prevăzute de lege. În situația în care ați furnizat informații incorecte, aveți obligația de a ne informa în cel mai scurt timp posibil, prin contactarea Societății la datele de contact furnizate la secțiunea „Contact” de pe Site, cu obligația de a exista o confirmare de primire din partea noastră cu privire la această solicitare.

  Confidențialitatea datelor furnizate de către dumneavoastră și protecția acestora sunt asigurate de către Societate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, Societatea neavând dreptul de a oferi aceste informații unor terțe persoane în lipsa consimțământului dumneavoastră decât în limitele și condițiile prevăzute în prezentele Politici de Confidențialitate și/sau în limitele și condițiile prevăzute de lege.

  Societatea va colecta informații tehnice, inclusiv adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare și alte date relevante, atunci când vizitați site-ul nostru web. Totodată vom colecta informații despre utilizare, inclusiv detalii despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web, cum ar fi paginile pe care le vizitați, link-urile pe care le accesați/vizitați și timpul pe care îl petreceți pe site-ul nostru.

  Toate aceste date vor fi colectate și procesate în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate și a normelor legale în vigoare.

  Societatea va procesa orice informații despre utilizare, inclusiv detalii despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web, cum ar fi paginile pe care le vizitați, link-urile pe care le faceți clic și timpul pe care îl petreceți pe site-ul nostru.

  În ceea ce privește informațiile furnizate de către dumneavoastră privind livrarea produsului/serviciului comandat: în cazul în care dumneavoastră veți solicita ca livrarea să se realizeze la o terță persoană alta decât dumneavoastră în calitate de Client/Utilizator/Vizitator, aceasta din urmă este și va fi pe deplin responsabil pentru toate informațiile furnizate și își asumă în totalitate faptul că persoana în cauză și-a exprimat pe deplin consimțământul în acest, fiind în totalitate responsabil pentru orice fel de pretenții ale acestei persoane față de Societate.

  Cum utilizăm informațiile dvs.?

  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este executarea contractului, procesarea și finalizarea comenzilor dvs. și administrarea contului, incluzând dar fără a ne limita la comunicarea cu dvs despre produsele și/sau serviciile noastre, facturarea produselor/serviciilor achiziționate, promoțiile oferite, furnizarea de clarificări privind comanda efectuată, livrarea comenzii, returnarea produselor, rambursarea prețului produselor/serviciilor în conformitate cu prevederile legale și prevederile cuprinse în „Termene și condiții”, „Condiții de garanții și retur”, acordarea de finanțare în conformitate cu prevederile legale și condițiile prev. de TBI Bank, identificarea Vizitatorului/Clientului/Utilizatorului pentru a îmbunătăți Site-ul și serviciile oferite, pentru a proteja securitatea și integritatea site-ului, pentru a respecta obligațiile legale și normele legale aplicabile.

  Astfel, Societatea are ca scop prestarea serviciilor în beneficiul dvs., datele prelucrate putând fi folosite totodată în vederea soluționării oricăror probleme rezultate din navigarea pe Site și/sau în legătură cu produsele/serviciile oferite de către noi, pentru a menține produsele și/sau serviciile de actualitate, pentru marketing, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, pentru apărarea intereselor noastre legitime, etc. Dumneavoastră aveți dreptul de a ne solicita oricând stoparea prelucrării datelor dvs, cu caracter personal în scop de marketing, Societatea urmând a da curs solicitării dvs.

  În aceleași scopuri, vă putem contacta și/sau trimite mesaje de tip SMS, e-mail, telefonic în vederea informării dvs. cu privire la produsele și/sau serviciile pe care le oferim, similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat de la noi, cu privire la oferte pe care le oferi sau față de care ați prezentat un interes, precum și pentru orice alte comunicări electronice.

  Cum împărtășim informațiile dvs.?

   

  Putem împărtăși informațiile dvs. personale cu terți în următoarele circumstanțe:

  • Prestatori de servicii: Putem împărtăși informațiile dvs. cu prestatori de servicii terți care ne ajută să operăm afacerea noastră, cum ar fi și fără a ne limita la procesatorii de plată, partenerii de transport și furnizorii de găzduire a site-ului web, furnizorilor de servicii de marketing. Acești furnizori de servicii sunt autorizați să utilizeze informațiile dvs. doar pentru sarcinile specifice pentru care au fost angajați, în scopurile prevăzute prin prezentele „Politici de Confidențialitate” și trebuie să protejeze datele dvs. în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

  • Cerințe legale: Putem dezvălui informațiile dvs. dacă este cerut de lege, dacă sunt necesare sau ni se impune de instanțele judecătorești competente și/sau de autoritățile publice competente și/sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim. De asemenea, putem împărtăși informațiile dvs. dacă este necesar pentru a proteja drepturile și proprietatea noastră, pentru a asigura siguranța clienților noștri și/ sau pentru a preveni activitățile frauduloase.

  • Transferuri de afaceri: În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele noastre, putem transfera informațiile dvs. personale noului proprietar sau partenerilor. În această situație, veți fi notificat cu privire la orice modificări ale acestei „Politici de confidențialitate” ca urmare a unor astfel de tranzacții.

   Cum protejăm informațiile dvs.?

   Ne angajăm să asigurăm securitatea informațiilor și datelor dvs. cu caracter personal. În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu scopul de a proteja datele dvs. împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii. Aceste măsuri includ servere securizate, criptare și controale de acces. Cu toate acestea, vă informăm că transmiterea datelor prin rețea de internet și/sau prin mijloacele de comunicare la distanță nu este în totalitate sigură în sensul că există un risc ca datele să fie stocate și/sau utilizate de terțe părți neautorizate, așadar prin fraudă. Astfel, Societatea nu poate să fie și nu este responsabilă pentru daunele/prejudiciile cauzate datorită lacunelor sistemelor informatice.

   Drepturile și alegerile dvs.

   Aveți dreptul de a accesa, actualiza și/sau șterge datele cu caracter personal furnizate de către dvs. și deținute de noi. De asemenea, puteți solicita să primiți o copie a datelor dvs. într-un format electronic utilizat în mod obișnuit. Pentru a exercita aceste drepturi sau dacă aveți orice îngrijorare cu privire la utilizarea informațiilor dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact puse la dispoziția dvs. pe Site. Vom răspunde solicitării dvs. cât mai curând posibil și vom da curs acesteia în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

   Cu toate acestea, în caz de nevoie și în anumite situații, veți putea fi contactat în continuare în scopuri de afaceri și/sau legale, chiar dacă v-ați retras din primirea comunicărilor de marketing.

   Modificărea prevederilor Politicii de confidențialitate

   Ne rezervăm dreptul de a actualiza și/sau modifica prevederile prezentei „Politici de confidențialitate” periodic, cu scopul de a fi în concordanță și de a reflecta orice modificare privind practicile noastre și/sau legile aplicabile. În caz de modificare și/sau actualizare a acestora, anterior intrării lor în vigoare, veți fi notificat prin e-mail sau prin afișare pe Site. Față de aceste aspecte, vă rugăm să verificați periodic secțiunea „Politică de confidențialitate” și conținutul acesteia.

  Politici de Confidențialitate

  Cerințe legale: Putem dezvălui informațiile dvs. dacă este cerut de lege sau în răspuns la procese legale, cum ar fi o hotărâre judecătorească sau o citație. De asemenea, putem împărtăși informațiile dvs. dacă este necesar pentru a proteja drepturile și proprietatea noastră, pentru a asigura siguranța clienților noștri sau pentru a preveni activitățile frauduloase. Transferuri de afaceri: În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele noastre, putem transfera informațiile dvs. personale noului proprietar sau partenerilor. Veți fi notificat cu privire la orice modificări ale acestei Politici de confidențialitate ca urmare a unor astfel de tranzacții.La AMR Elektro, ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea dvs. Această Politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile dvs. personale atunci când interacționați cu site-ul nostru web (https://www.amrelektro.ro) și achiziționați produsele noastre. Prin utilizarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale conform descrierii din această politică.

  Ce informații colectăm?

  Putem colecta și procesa următoarele informații despre dvs.:

  Informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și detalii de plată, atunci când faceți o achiziție, vă înscrieți la newsletter-ul nostru sau creați un cont pe site-ul nostru web.

  Informații tehnice, inclusiv adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare și alte date relevante, atunci când vizitați site-ul nostru web.

  Informații despre utilizare, inclusiv detalii despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web, cum ar fi paginile pe care le vizitați, link-urile pe care le faceți clic și timpul pe care îl petreceți pe site-ul nostru.

  Cum utilizăm informațiile dvs.?

  Utilizăm informațiile dvs. personale în următoarele scopuri:

  Pentru a procesa comenzile dvs. și a administra contul dvs. Pentru a comunica cu dvs. despre produsele noastre, serviciile, promoțiile și actualizările noastre. Pentru a îmbunătăți site-ul nostru web și a-l personaliza în funcție de nevoile dvs. Pentru a analiza utilizarea site-ului web și comportamentul utilizatorilor pentru a îmbunătăți serviciile noastre. Pentru a proteja securitatea și integritatea site-ului nostru web. Pentru a respecta obligațiile legale și reglementările aplicabile.

  Cum împărtășim informațiile dvs.?

  Putem împărtăși informațiile dvs. personale cu terți în următoarele circumstanțe:

  1. Prestatori de servicii: Putem împărtăși informațiile dvs. cu prestatori terți de servicii care ne ajută să operăm afacerea noastră, cum ar fi procesatorii de plată, partenerii de transport și furnizorii de găzduire a site-ului web. Acești furnizori de servicii sunt autorizați să utilizeze informațiile dvs. doar pentru sarcinile specifice pentru care au fost angajați și trebuie să protejeze datele dvs. în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
  2. Cerințe legale: Putem dezvălui informațiile dvs. dacă este cerut de lege sau în răspuns la procese legale, cum ar fi o hotărâre judecătorească sau o citație. De asemenea, putem împărtăși informațiile dvs. dacă este necesar pentru a proteja drepturile și proprietatea noastră, pentru a asigura siguranța clienților noștri sau pentru a preveni activitățile frauduloase.
  3. Transferuri de afaceri: În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele noastre, putem transfera informațiile dvs. personale noului proprietar sau partenerilor. Veți fi notificat cu privire la orice modificări ale acestei Politici de confidențialitate ca urmare a unor astfel de tranzacții.

  Cum protejăm informațiile dvs.?

  Ne angajăm să asigurăm securitatea informațiilor dvs. personale. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dvs. împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii. Aceste măsuri includ servere securizate, criptare și controale de acces.

  Drepturile și alegerile dvs.

  Aveți dreptul de a accesa, actualiza sau șterge informațiile dvs. personale deținute de noi. De asemenea, puteți solicita să primiți o copie a datelor dvs. într-un format electronic utilizat în mod obișnuit. Pentru a exercita aceste drepturi sau dacă aveți orice îngrijorare cu privire la utilizarea informațiilor dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact furnizate la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. Vom răspunde solicitării dvs. cât mai curând posibil și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

  În plus, aveți dreptul de a renunța la primirea comunicărilor de marketing de la noi. Puteți face acest lucru făcând clic pe link-ul „dezabonare” din partea de jos a oricăruia dintre e-mailurile noastre de marketing sau contactându-ne utilizând detaliile de contact furnizate la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

  Vă rugăm să rețineți că poate fi necesar să vă contactăm în continuare pentru scopuri de afaceri sau legale importante, chiar dacă v-ați retras din primirea comunicărilor de marketing.

  Modificări ale acestei Politici de confidențialitate

  Putem actualiza această Politică de confidențialitate periodic pentru a reflecta modificări în practicile noastre sau în legile și reglementările aplicabile. Dacă efectuăm modificări semnificative la această Politică de confidențialitate, vă vom notifica prin e-mail sau prin publicarea unei notificări pe site-ul nostru web înainte de data de intrare în vigoare a modificărilor. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru cele mai recente informații cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

  Condiții de garanție și retur

  CONDIȚII GENERALE PRIVIND GARANȚIA PRODUSELOR VÂNDUTE DE AMR ELEKTRO

  Toate produsele pe care le cumpărați de pe site-ul AMRELEKTRO.RO beneficiază în mod standard de garanții de conformitate și de garanții tehnice, în acord cu legislația în vigoare și cu politica comercială a producătorului.

  Garanțiile reprezintă angajamentul nostru că, după caz, vom repara, înlocui sau restitui prețul plătit pentru un produs, în situația în care un produs cumpărat de la noi va avea o problema de funcționare, fără niciun cost suplimentar pentru dumneavoastră, timp de 24 luni de la data achiziției produsului în cazul în care sunteți persoană fizică și 12 luni dacă cumpărați și folosiți bunul în calitate de persoană juridică.

  Garanția de conformitate vă oferă siguranța că produsul cumpărat respectă specificațiile și caracteristicile tehnice ori funcționale comunicate în momentul vânzării și în manualul de utilizare a produsului.

  Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, această garanție nu poate avea o durată mai mică de 24 luni, excepție făcând doar produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică decât atât. In acest caz, garanția de conformitate va fi redusă la aceste termene, astfel cum sunt indicate în certificatul de garanție ce însoțește produsul.

  Garantia tehnica este cea oferită de producător și este comunicată în specificațiile produselor. Aceasta garantie nu are o durata minima prevăzută de lege, iar conținutul ei este în întregime la dispoziția producătorilor bunurilor pe care le livrăm. Astfel, în unele cazuri, se oferă o durată de garanție unică pentru întregul produs, iar în alte cazuri, durata de garanție este diferită pentru diversele componente ale produsului (acumulatori, ecrane etc). In general însă, durata garanției tehnice este cel puțin egală cu durata minima legală a garantiei de conformitate.

  Certificatul de garanție se emite doar pentru garanția tehnică. Garanția de conformitate se consemnează prin declarația de conformitate, care poate fi un document distinct sau poate fi inclusă în certificatul de garanție sau în manualul de utilizare.

  Certificatul de garanție și declarația de conformitate vă vor fi predate împreuna cu produsul și factura de achiziție, respectiv veți regăsi certificatul de garanție și declarație de conformitate în colet sau în cutia produsului cumpărat, ori cuprinse în manualul de utilizare. Dacă acestea lipsesc, vă rugăm să ne contactați la primirea coletului prin email, la adresa comenzi@amrelektro.ro sau telefonic, la numerele de telefon 0772014700 sau 0770421073 indicând numărul de ordine al comenzii, pentru a remedia această lacună.

  În certificatul de garanție veți găsi toate informațiile necesare cu privire la garanția produsului: termene de garanție, condițiile de acordare, unități de service autorizate pentru reparații.

  Garanția tehnică se acordă în condițiile prevăzute în certificatul de garanție, în manualul de utilizare și în acord cu prevederile legale incidente în vigoare.

  Trebuie să ne informați cu privire la lipsa de conformitate a produsului în termen de 2 luni de la data la care ați constatat-o.

  În cazul apariției unei defecțiuni, vă rugăm să nu interveniți dumneavoastră înșivă asupra produselor, respectiv peste limitele indicate în manualul de utilizare în condițiile apariției unor disfuncții ale produselor. Intervențiile neautorizate asupra produselor constituie cazuri în care garanția nu își mai produce efecte.

  În cazul apariției unei defecțiuni, vă rugăm să ne contactați, să anunțați unitățile de service indicate în certificatul de garanție sau în manualul de utilizare. Puteți de asemenea să ne trimiteți produsul defect, urmând să îl transmitem noi unui service-ul autorizat.

  În cazul accesării garanției, verificarea tehnică și reparațiile se vor realiza doar de service-urile specializate agreate de noi, indicate în certificatul de garanție.

  Dacă nu doriți să expediați produsul către noi sau către service-ul autorizat, vă informăm că suntem în măsură să asigurăm noi înșine servicii de service mobil la domiciliul dumneavoastră sau în altă locație pe care o indicați, în care se află produsul, într-un termen și contra unui cost pe care îl vom comunica în timp util.

  Totodată, asigurăm noi înșine contracost și în măsura în care ne solicitați în acest sens, servicii de verificare tehnică periodică a produselor, respectiv la un interval de 6 luni.

  Service-ul are obligația să repare produsul în termen de 15 zile calendaristice, socotite de la momentul predării bunului către noi. După efectuarea reparației, termenul de garanție al produsului va fi prelungit cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între momentul când a ajuns în service și momentul când v-a fost înapoiat reparat.

  În cazul în care produsul nu poate fi reparat și service-ul confirmă că defecțiunea acestuia nu este rezultatul unei folosiri contrare instrucțiunilor, manualului de utilizare sau condițiilor din certificatul de garanție, îl vom inlocui, urmând ca produsul de înlocuire să beneficieze la rândul său de o garanție nouă, distinctă de cea a produsului înlocuit. Dacă nici înlocuirea produsului nu va fi posibilă, vă vom restitui contravaloarea acestuia.

  Prin natura lor, produsele pe care le cumpărați de pe site-ul nostru au nevoie de o verificare tehnică periodică, la intervalele de timp indicate în manualul de utilizare. Pentru efectuarea acestor verificări, vă rugăm să vă adresați nouă sau service-urilor autorizate, indicate în certificatul de garanție. În situația în care nu se efectuează verificarea tehnică periodică, iar defecțiunea pe care o sesizați în cazul accesării garanției putea fi prevenită prin efectuarea acestei verificări, ori e cauzată de neefectuarea ei, puteți pierde dreptul de a beneficia de efectele garanției tehnice.

  Angajamentul privind garanțiile produselor pe care le comercializăm poate fi susținut doar pentru produsele cumparate de pe site-ul AMRELEKTRO.RO. Factura fiscală emisă de noi este documentul care atestă aceasta achizitie, astfel încât, în cazul și în momentul în care veți avea nevoie de service, va fi nevoie să prezentați, pe lângă certificatul de garanție, și factura de achiziție a produsului.

  Pentru a beneficia de garanție, nu este necesar să păstrați ambalajul original al produselor, însă ambalajul se poate dovedi util în situația în care va fi necesară expedierea produsului în service.

  CONDIȚII DE RETUR PENTRU BUNURLE CUMPĂRATE DE PE SITE-UL AMRELEKTRO.RO

  În acord cu legislația aplicabilă în vigoare, respectiv cu prevederile OUG 34/2014, în calitate de cumpărător, aveți dreptul de a vă retrage din contractul de vânzare încheiat cu noi prin intermediul site-ului AMRELEKTRO.RO, respectiv să returnați bunul cumpărat sau să renunțați la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, chiar și fără invocarea vreunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

  Atunci când solicitați returnarea unui produs, se prezumă că ați citit în prealabil, ați înțeles și ați acceptat prezentele condiții de retur, în integralitatea lor.

  Dreptul de a returna bunul revine exclusiv clienților noștri, cumpărători persoane fizice sau juridice, respectiv titularului facturii în cazul persoanelor fizice, sau unui reprezentant al persoanei juridice titulare a facturii fiscale emise de noi.

  Perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu, achiziționate de pe site-ul AMRELEKTRO.RO, expiră în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care:

  – dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a bunurilor;

  dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a ultimului bun, în cazul în care ați comandat printr-o singură comandă bunuri multiple livrate separat;

  – dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese, în cazul în care se impune livrarea unui bun comandat constând din mai multe loturi sau părți;

  Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informați societatea AMR ELEKTRO SRL, cu sediul în Sânmartin, Str. Constantin Brâncuși nr. 12, email comenzi@amrelektro.ro, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. De asemenea, puteți completa și transmite electronic de pe site-ul nostru AMRELEKTRO.RO formularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivocă. În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat ___ (link). Dacă folosiți această din urmă opțiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

  Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastră pentru contravaloarea bunului, cu excepția costurilor de livrare. Va trebui să suportați costul direct al returnării bunurilor. Costul aproximativ al cheltuielilor este calculat per km în funcție de distanță (costul maximal este de 830 lei).

  Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

  Expediați bunurile sau înmânați-le direct nouă, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

  Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi bunurile sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi bunurile, fiind valabilă data cea mai apropiată.

  După recepția oricărui retur, vom efectua o evaluare a stării produsului, inclusiv în ceea ce privește componentele și accesoriile acestuia. Evaluarea produsului returnat personal de client la sediul societății se face după ce produsul ajunge la sediul nostru, urmând să comunicăm rezultatul

  evaluării, respectiv să comunicăm acceptarea sau, după caz, respingerea cererii de retur pe adresa de email a clientului.

  Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

  Produsele returnate trebuie sa fie în aceeași stare în care s-au livrat. Trebuie să vă asigurați că produsele nu sunt protejate de parole, că ați șters eventualele conturi sau setări pe care le-ați definit, astfel încât produsele să nu conțină nici o dată cu caracter personal si să poată fi adus la versiunea inițială.

  Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul. Produsul trebuie să fie însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.

  Dacă au fost cumparate mai multe produse de același fel și se dorește returnarea tuturor acestora, se accepta la retur doar un singur produs desigilat, celelalte produse trebuie să aibă ambalajul sigilat.

  Nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice, electrice, produse cărora le lipsesc accesorii.

  Dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

  Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri, inclusiv returnări repetate din motive care nu ne sunt imputabile.

  Va fi exceptat de la retur orice produs cumpărat de pe AMRELEKTRO.RO asupra căruia au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau de folosire, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice sau electrice, produsele cărora le lipsesc componente sau accesorii.

  Produsele cumpărate de pe AMRELEKTRO.RO asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau de folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice sau electrice, produsele cărora le lipsesc componente sau accesorii sau cărora le sunt dezlipite sau rupte sigiliile și foliile de protecție vor fi acceptate la retur doar cu diminuarea valorii inițiale din momentul cumpărării, valoarea de depreciere putând fi cuprinsă între 10% și 95%, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34 din 2014.

  În cazul rambursării în contul bancar furnizat de client, restituirea este operată de AMR Elektro către instituția bancară sau procesatorul de plăți. Plata efectivă în contul clientului va depinde de termenele și condițiile agreate între client și procesatorul de plăți.

  Următorul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

  VREI SĂ DEVII PARTNERUL NOSTRU?

  Devenind partner AMR Elektro, vei avea acces la cele mai noi tehnologii de ultimă generație și la produse premium din industria mobilității electrice.

  Nu rata această oportunitate de a fi în fruntea schimbării. Contactează-ne astăzi și fă primul pas în a deveni dealer AMR Elektro.

  Împreună, hai să redefinim viitorul transportului.

  VEHICULELE NOASTRE

  Tricicluri de marfă

  Tricicluri de oraș

  Scutere

  Mașini

  CONTACT

  Hidișelul de Jos 111B, Bihor

  +40 772 014 700  |  ‭+40 770 421 073‬

  COMPANIA NOASTRĂ

  Despre noi

  Temeni și Condiții

  Politici de Cookie-uri

  Politici de Confidențialitate

  Condiții de garanție și retur

  ABONEAZĂ-TE GRATUIT

  Abonează-te la newsletter pentru a primi informații exclusive și oferte.

  Copyright © 2022 AMR Elektro. Toate drepturile rezervate.

  COȘUL TĂU DE CUMPĂRĂTURI0
  Nu există produse în coșul de cumpărături
  Continuă cumpărăturile
  0